Dette websted bruger ud over tilladte funktionelle cookies bl.a. at analysere og forbedre websitet og til deling på sociale medier. Modtagelse af rabatkuponer og brug af LiveChat kræver accept af cookies. Vores fortrolighedspolitik og yderligere information om brugen af cookies af os kan findes her.

Afvise


Priser
loading
Tilmeld
Priser Lightbox Indkøbskurv SupportTilmeld
close
Vent venligst
 
Vent venligst
 
savedData gemt
Vent venligst loading
loading
 
Download går igen om få sekunder...loading

Slutbrugerlicensaftale Ophavslicensaftale Brugervilkår Privatlivsbeskyttelse

Vilkår og betingelser for brug

Gældende fra 15.10.2023

1. Anvendelsesområde

1.1 PantherMedia GmbH (herefter betegnet "PantherMedia") driver en multimedie-platform. To separate online-tjenester tilbydes på denne platform: Medlemskab i Fotocommunity (Foto-community) og medlemskab i Bildagentur (billedbureau). I Billedbureauet tilbyder PantherMedia kunderne licenser til indhold så som fotografier, illustrationer og tegninger (herefter betegnet "indhold(et)"). I Foto-community kan medlemmer deltage i konkurrencer og vurdere samt kommentere på indholdet.

1.2 Medlemmerne er fotografer, illustratorer og andre bidragydere/kunstnere som har tilmeldt sig Foto-community og/eller billedbureauet (herefter samlet betegnet som "ophavsmænd") på den ene side og billedindkøbere eller partnervirksomheder tilmeldt billedbureauet (herefter betegnet som "kunder") på den anden side. Ophavsmænd og kunder betegnes samlet som "medlemmer".

1.3 De nedenstående Brugsvilkår og -betingelserne bestemmer på hvilke betingelser medlemmer kan bruge de tjenester PantherMedia tilbyder.

1.4 Ved at tilmelde sig PantherMedia giver medlemmet udtrykkeligt sit tilsagn til disse betingelser. For at tilmelde sig, skal medlemmet bekræfte følgende erklæringer ved at klikke afkrydsningsfeltet "ja":
- For ophavsmænd: "Jeg har læst Brugsvilkår og -betingelser samt Ophavsretsaftalen og tiltræder dem."
- For kunder: "Jeg har læst Brugsvilkår og -betingelser samt Slutbrugerlicensaftalen og tiltræder dem."

1.5 Hermed anerkender medlemmet at han/hun har læst og forstået Brugsvilkår og -betingelser og accepteret dem. Disse Brugsvilkår og -betingelser gælder udelukkende medlemmer som tilmelder sig på PantherMedias hjemmeside; de gælder også hvis hjemmesiden bruges eller tilgås fra lande uden for Den Tyske Forbundsrepublik.

1.6 PantherMedia er berettiget til at ændre disse betingelsers indhold med medlemmernes samtykke forudsat at sådanne ændringer må anses for at være rimelige og acceptable for medlemmer under hensyntagen til PantherMedias interesser. PantherMedia vil informere medlemmerne om ændringen af Brugsvilkår og -betingelser med e-mail til den adresse givet af medlemmerne senest to uger før ændringen.

1.7 Samtykke til ændringer af Brugsvilkår og -betingelser anses for at være givet hvis der ikke er gjort indsigelser mod ændringen eller kontrakten er opsagt af medlemmet inden for en måned efter modtagelse af meddelelse om ændringen.

1.8 PantherMedia indvilliger i at advare medlemmer i ændringsmeddelelsen om muligheden for at nægte samtykke og opsigelse, deadline og de juridiske konsekvenser, særligt konsekvenserne af ikke at nægte samtykke.

1.9 I tilfælde af at et medlem gør indsigelse mod en ændring af Brugsvilkår og -betingelser, har PantherMedia ret til at opsige medlemskabet uden forudgående varsel.

1.10 PantherMedia må overføre sine rettigheder og forpligtelser i denne kontrakt til en tredje virksomhed så som et fremmed firma eller en beslægtet virksomhed (overtagelse af kontrakten). I tilfælde af overtagelse af kontrakten, har medlemmer ret til at opsige kontrakten med virkning fra overtagelsestidspunktet for kontrakten.

1.11. Enhver bestemmelse der afviger fra nærværende Vilkår og Betingelser, i særdeleshed de generelle vilkår og betingelser for medlemmer er hermed udtrykkeligt udelukket. Medlemmer som ikke indvilliger i disse Vilkår og Betingelser må ikke bruge denne hjemmeside

2. Tjenester

2.1. De tilgængelige tjenester i Foto-community inkluderer medlemmers mulighed for at bidrage med forskelligt indhold til PantherMedias hjemmeside og for at vurdere eller kommentere dette indhold. Desuden er der også konkurrencer. Disse konkurrencer bestemmes af konkurrencereglerne. Lagerplads og tilgængelige funktioner afhænger af medlemskabstypen.

2.2. I billedbureauet kan medlemmer søge efter indhold, opnå ret til at bruge det tilstedeværende indhold og hente indholdet. Brugsrettighederne bestemmes af Slutbrugerlicensaftalen.

2.3 Priserne for brugsrettigheder er vist i oversigten over licenspriser.

2.4 Kundemedlemskaber og standard-ophavsmandsmedlemskaber er gratis. Priserne på ophavsmandsmedlemskaber som er gebyrpligtige vises i medlemskabsoversigten.

3. Tilmelding

3.1. Som grundregel kan dele af PantherMedias tilbud benyttes uden tilmelding.

3.2 Dog skal man være tilmeldt på www.PantherMedia.net før man kan gøre indhold tilgængelig til PantherMedia, hente indhold eller deltage aktivt i Foto-community.

3.3 Ved at indsende oplysninger på tilmeldingsformularen, tilbyder medlemmer PantherMedia at indgå en brugskontrakt med hensyn til multimedieplatformen. PantherMedia forbeholder sig ret til at nægte at tilmelde et medlem uden at angive årsagerne. Så snart PantherMedia har indvilliget i et medlems tilbud om tilmelding, vil medlemmet modtage en bekræftelses-e-mail med tilmeldingsdata og et aktiveringslink. Ved modtagelse af denne bekræftelses-e-mall, træder kontrakten for brug af multimedieplatformen i kraft mellem PantherMedia og medlemmet.

3.4 Tilmelding for kunder

3.4.1 For at kunne tilmelde sig skal medlemmer vælge typen af medlemskab (kundemedlemskab),et brugernavn og en adgangskode samt indtaste personlige oplysninger (for- og efternavn, firmanavn, adresse, e-mail).

3.4.2 For medlemskaber i Foto-community kan kunder fra europæiske lande indtaste deres europæiske momsnummer, hvis de skal betale moms, så de kan modtage en faktura uden deklareret moms, når de bestiller.

3.5 Tilmedling for ophavsmænd

3.5.1 Ophavsmænd kan vælge gennem det respektive medlemskab hvorvidt de vil tilmelde sig foto-community og eller billedbureauet. Hertil kan de vælge et brugernavn og en adgangskode og indtaste personlige oplysninger (for- og efternavn, firmanavn, adresse, e-mail) på online-formularen.

3.5.2 Afhængigt af medlemskabstypen, skal der vælges en betalingsformidler (for eksempel Firstgate, PayPal) for at kunne verificere identiteten på ophavsmanden og/eller indsamle bidrag til Premium-medlemskab.

3.5.3 Så snart et tilgodehavende skal udbetales skal banken angives og den ønskede betalingsmetode (for eksempel bank, PayPal eller Firstgate). Hvis et medlem skal betale moms, skal moms-/cvr-nummer angives.

3.5.4 Ved etablering af et kontraktligt forhold, kan indhold uploades til PantherMedia. Upload-procedurer og retningslinjer for billedupload specificeret på hjemmesiden skal følges. Dog kan PantherMedia ikke bruge indholdet før tilmelding som (mindst) standardmedlem

3.6 Medlemmet er forpligtet til at udfylde oplysningerne på tilmeldingsformularen sandfærdigt og korrekt. Tilmelding kan kun gennemføres hvis alle krævede felter udfyldes. Medlemmer skal ajourføre oplysninger på deres konto med det samme hvis der sker ændringer i oplysningerne efter tilmelding.

3.7 Brugernavne som strider mod tredjeparteres rettigheder, specielt varemærkerettigheder eller rettigheder til brug af navne er ikke tilladt. Det samme gælder brugernavne som er ulovlige eller i modstrid mod ret og rimelighed eller web-adresser (URL'er).

3.8 Kun medlemmer med fuld rets- og handleevne eller medlemmer som handler med godkendelse af deres juridiske værger har ret til at bruge indholdet. Mindreårige i alderen fra 16 til 18 år skal udfylde følgende erklæring, få den underskrevet af deres juridiske værger og faxe den til PantherMedia. Personer under 16 år må ikke deltage.

3.9 Medlemmer skal beskytte deres adgangsoplysninger dvs. brugernavn og adgangskode. Desuden skal det sikres at den slags oplysninger aldrig gøres tilgængelig for tredjeparter. PantherMedia har ikke noget erstatningsansvar for forvoldt skade som følge af adgangsoplysninger, der er faldet i tredjeparters hænder. PantherMedia skal øjeblikkeligt informeres om enhver mistanke om misbrug af denne slags oplysninger. PantherMedia vil aldrig spørge medlemmer om deres adgangskode bortset fra de tre første bogstaver ved opsigelse.

4. Tildeling af rettigheder

4.1 Ophavsmændene overfører rettighederne til at bruge det indsendte indhold til PantherMedia i henhold til Ophavslicensaftalen.

4.2 PantherMedia overfører rettighederne til at bruge indholdet til kunder i henhold til Slutbrugerlicensaftalen.

5. Payment for Licences

5.1 Betaling er mulig på forskellige måder (for eksempel ved bankoverførsel, automatisk debitering, betalingskort, Firstgate, PayPal). Med priser forstås de priser der gælder på det tidspunkt bestillingen lægges. PantherMedia forbeholder sig ret til at nægte visse former for betaling i visse tilfælde.

5.2 Transaktionsvaluta for betalingskort er Euro. PantherMedia tager ikke imod betalingskort fra de følgende lande: Cuba, Iran, Irak, Liberia, Libyen, Myanmar (Burma),Nordkorea, Sierra Leone, Sudan og Syrien.

6. Ansvar og forbudt indhold

6.1. Hjemmesiden må kun bruges til lovlige formål

6.2 Tjenesten tilbudt af PantherMedia må ikke bruges til at distribuere injurierende, pornografisk eller på anden måde ulovligt materiale eller til at true eller forfølge andre eller til at krænke andres rettigheder herunder personlige rettigheder.

6.3 Brug af tjenesten på en måde som kan påvirke tilgængeligheden af databasen eller andre tjenester hos PantherMedia negativt for andre medlemmer er også forbudt. Medlemmerne er ansvarlige for at sikre at indholdet det indsender er fri for vira, orme, trojanske heste og/eller andre programmer som kan sætte eksistensen eller funktionaliteten af PantherMedia eller andre medlemmers hjemmeside i fare eller have negativ indflydelse på det.

6.4. Det er forbudt at offentliggøre den følgende slags indhold og/eller forumbidrag på PantherMedias hjemmeside:

- Enhver nævnelse af kundedata (navn, firmanavn, hjemmeside osv af billedkøbere);
- Fornærmende indhold af enhver slags;
- Diskrimination eller injurier med navns nævnelse (personlig fornærmelse) af andre brugere (eller deres indhold),PantherMedia eller dets salgspartnere;
- Bidrag som er injurierende eller krænkende over for andre medlemmer, PantherMedia eller dets partnere;
- Offentlige krav om at slette indhold, kommentarer eller medlemmer;
- Citater fra private e-mails/direkte beskeder fra andre medlemmer, PantherMedia eller dets partnere (= brud på brevhemmeligheden);
- Reklame for konkurrerende hjemmesiden (for eksempel billedbureauer og/eller Foto-communities);
- Reklame for ens egne billeder eller opfordring til gode vurderinger;
- Forfølgelse af kommercielle interesser, politiske eller ideologiske mål (i særdeleshed ved at bruge symboler eller tegn så vel som signatur-bårne kampagner, opfordringer til meningstilkendegivelser, møder, osv.)

6.5 Også forbidt inden for rammerne af kommunikationsmidler (for eksempel direkte beskeder, e-mail):

- spam, i særdeleshed inklusiv alle meddelelser hvor det kan antages at de ikke er ønsket af modtageren.

6.6 Community-reglerne skal altid overholdes.

6.7 PantherMedia har ret til at afvise at optage eller at ændre, blokere eller fjerne indhold, bidrag og andre informationer som strider mod Brugsvilkår og -betingelser. Medlemmer har ingen krav på at PantherMedia optager eller bruger indholdet, bidrag eller andre informationer eller på at få blokering af indhold, bidrag og anden information ophævet eller på at få at genindsende fjernet indhold, bidraget eller andre informationer.

6.8. Især er det udtrykkeligt forbudt

6.8.1. Brug enhver robot, edderkop, script, service, software eller ethvert andet manuelt eller automatisk værktøj eller proces designet til at udtrække, ved data mining eller på anden måde, indhold, data eller information fra hjemmesiden.

6.8.2. bruge eller læse indholdet, data eller information på webstedet ved hjælp af automatiserede programmer;

6.8.3. bruge webstedets indhold eller indhold, herunder men ikke begrænset til træning af maskinlæring eller kunstig intelligens (AI)-systemer, til udvikling af softwareprogrammer.

6.8.4. Brug ethvert program, software eller manuelt eller automatisk værktøj eller proces designet til at omgå enhver begrænsning, tilstand eller teknisk foranstaltning, der administrerer eller kontrollerer adgangen til webstedet og dit indhold, herunder tilsidesættelse af sikkerhedsfunktioner eller deaktivering eller omgåelse af adgangskontrol eller begrænsninger ved brug af hjemmesiden;


6.9 I tilfælde af overtrædelse, har PantherMedia ret til at spærre hele kontoen eller dele deraf med øjeblikkelig virkning. Medlemmet hvis konto er spærret må ikke tilmelde sig igen med en anden konto eller bruge platformen på anden vis. PantherMedia forbeholder sig retten til at igangsætte straffesag og/eller gøre krav gældende (særligt erstatningskrav) mod medlemmet.

7. Brugsrettens varighed

7.1 Kontrakten mellem PantherMedia og kunder gælder i en ubegrænset periode og kan opsiges når som helst af kunden eller af PantherMedia uden opsigelsesvarsel.

7.2 Kontrakten mellem Panthermedia og ophavsmænd gælder i en ubegrænset periode. Begge parter kan opsige kontrakten helt eller delvist med seks måneders varsel regnet fra månedens slutning. Ophavsmænd kan kun opsige medlemskabet i sammenhæng med Ophavslicensaftalen.

7.3. For at opsige medlemskabet skal der sendes en besked til PantherMedia med kontaktformularen og med angivelse af de tre første bogstaver i adgangskoden og en skriftlig meddelelse i henhold til sektion 8.2. Hvis betalte medlemskaber opsiges, skal man også give opsigelsesbesked til den type PantherMedia-medlemskab direkte til betalingsformidleren (f.eks. PayPal, Firstgate).

7.4 Speciel opsigelsesret: Derudover har PantherMedia ret til på hvilket som helst tidspunkt at stoppe platformen www.PantherMedia.net, de udbudte tjenester der eller dele af disse tjenester uden forudgående varsel. Medlemmernes ret til brug vil automatisk ophøre i samme omfang.

8. Kontakt

8.1 Medlemmer får kontakt med PantherMedia gennem e-mail-kontaktformularen. Dog er internet ikke et fuldstændigt sikkert medium, og der er altid en risiko for at meddelelser går tabt, opsnappes aller ændres. PantherMedia tager ikke ansvar for forvoldt skade i forbindelse med kommunikation som er sendt til eller fra hjemmesiden.

8.2 Med hensyn til information givet gennem hjemmesiden eller med e-mail, indvilliger medlemmer i de følgende vilkår:

- Der eksisterer ingen forpligtelser for PantherMedias del med hensyn til den slags information;
- Informationen anses ikke for at være fortrolig.

Kun skriftlig kommunikation (fax rækker også) til PantherMedia er juridisk bindende.

9. Databaserettigheder

Indholdet og bidrag til forummet der kan hentes fra PantherMedias hjemmeside udgør i sin helhed en ophavsretmæssigt beskyttet database. Det er forbudt at overtage eller ændre denne database i sin helhed eller delvist uden PantherMedias udtrykkelige tilladelse.

10. Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en web-analyse-tjeneste udbudt af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies" som er tekstfiler placeret på din computer for at hjælpe hjemmesiden med at analysere hvordan brugere bruger siden. Informationen der opsamles af denne cookie om din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) vil bliver overført til og lagret af Google på servere i USA. Google vil bruge denne information med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, opbygge rapporter om hjemmesideaktivitet til hjemmesidens operatør og yde andre tjenester med relation til hjemmesideaktivitet og internetbrug. Google kan også overføre denne information til tredjeparter hvis krævet af loven eller hvor sådanne tredjeparter behandler informationen på Googles vegne. Google vil ikke koble din IP-adresse sammen med andet data, som Google har adgang til. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge dette i din browsers indstillinger. Bemærk dog venligst, at du ved at gøre dette muligvis ikke får fuld adgang til den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside giver du dit tilsagn til behandlingen af dine data af Google på den måde og til de formål som nævnes ovenfor.

11. Erstatningsansvar

11.1 Med forbehold for afsnit 11.9 og 11.10 på tager PantherMedia sig intet erstatningsansvar for skade forvoldt ved brugen af hjemmesiden eller ved direkte eller indirekte brug af indholdet.

11.2 Der kan ikke fremsættes krav med hensyn til drift, permanent tilgængelighed og fejlfri funktion af hjemmesiden www.panthermedia.net

11.3 Informationsindholdet på denne hjemmeside opdateres af PantherMedia i regelmæssige intervaller. Dog kan PantherMedia ikke påtage sig garantier, ansvar eller erstatningsansvar på baggrund af om informationen på hjemmesiden er korrekt, up-to-date eller komplet.

11.4 PantherMedia kan ændre, supplere eller fjerne information, ydelser og/eller nævnte ydelser på hjemmesiden på hvilket som helst tidspunkt, og det forbeholder sig ret til at foretage disse ændringer uden forvarsel til tidligere, nuværende eller kommende besøgende.

11.5 Hjemmesiden indeholder henvisninger til andre hjemmesider, som udelukkende tjener til informative formål. Hvis der er sådanne henvisninger eller links, betyder det ikke at deres indhold bliver overvåget eller godkendt af PantherMedia. PantherMedia påtager sig intet ansvar for sådanne hjemmesider og kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab opstået eller hævdet i forbindelse med brug af information, indhold, varer eller tjenester tilgængelige på eller gennem tredjeparters hjemmeside eller henvisninger til oplyste kilder eller i forbindelse med at have stolet på disse informationer.

11.6 I tilfælde af tekniske problemer online, kan det ske at information bliver overført eller reproduceret unøjagtigt eller mangelfuldt på grund af online-softwaren eller problemer i overførslen. Ansvar for dette og for computervira og andre skadelige prorammer er undtaget med forbehold for afsnit 11.9 og 11.10.

11.7 PantherMedia påtager sig intet ansvar på baggrund af brug af indholdet af kunder i modstrid med kontrakten.

11.8 PantherMedia tilstræber at beskytte alle medlemmer med den sædvanlige påpasselighed i industrien. Dog må PantherMedia på intet tidspunkt holdes ansvarlig for skade sket på baggrund af dataspionage, hacker-angreb, defekt hardware eller software eller ved force majeure med forbehold for afsnit 11.9 og 11.10.

11.9 PantherMedia erstatningsansvar og erstatningsansvaret hos dets stedfortrædende agenter for brud på kontraktlige forpligtelser er begrænset til forsæt og grov forsømmelse. Dette skal dog ikke gælde i tilfælde af skade på liv, krop og helbred, krav grundet brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser og kompensation for skade ved mislighold (§286 i den tyske civilretlige lov). Med hensyn til dette er PantherMedia ansvarlig for hver grad af sine overtrædelser eller sine stedfortrædende agenters overtrædelser.

11.10 Erstatningsansvar for brud på væsentlige forpligtelser skal være begrænset til forudseelige, typiske forekommende skade.

12. Slutbestemmelser

12.1 München skal fungere som værneting for kunder som er forretningsmænd, juridiske personer under offentlig lov eller specielle fonde under offentlig lov.

12.2 Denne brugskontrakt er udelukkende underlagt den materielle lov i Den Tyske Forbundsrepublik, bortset fra bestemmelserne om modstridende love og FN salgslovene.

12.3 I det tilfælde at enkeltstående bestemmelser er ugyldige, har det ingen påvirkning på gyldigheden af de resterende bestemmelser.