Dette websted bruger ud over tilladte funktionelle cookies bl.a. at analysere og forbedre websitet og til deling på sociale medier. Modtagelse af rabatkuponer og brug af LiveChat kræver accept af cookies. Vores fortrolighedspolitik og yderligere information om brugen af cookies af os kan findes her.TilmeldLog ind
PriserPriser
loading
Log ind først
Log ind
Du kan gemme så mange søgninger - herunder filtre - som du ønsker og fortsætte med at søge senere med gemte indstillinger.
StockfotosVektorerPremium-RFRights-ManagedVideos360-Degree-ImagesRedaktionel
close
Vent venligst
 
savedData gemt
Udbyderportal loading
loading
 
Download går igen om få sekunder...loading
 

Slutbrugerlicensaftale Ophavslicensaftale Brugervilkår Privatlivsbeskyttelse 

 
 

Slutbrugerlicensaftale  

gældende fra 24.11.2014

1. Præambel

1.1 Nærværende aftale bestemmer betingelserne under hvilke kunder (herefter omtalt som "kunder") kan bruge fotos, illustrationer og andet medieindhold gjort tilgængelig af PantherMedia GmbH (herefter omtalt som "PantherMedia") gennem hjemmesiden www.PantherMedia.net.

1.2 Slutbrugerlicensaftalen gælder i tillæg til Vilkår og Betingelser for Brug, som gælder for hjemmesiden og som alle ophavsmænd og kunder har tiltrådt (herefter samlet set omtalt som "medlemmer". I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Slutbrugerlicensaftalen og Vilkår og Betingelser for Brug, gælder bestemmelserne i nærværende Slutbrugerlicensaftale.

2. Licenser

2.1. Standardlicens
2.1.1 PantherMedia giver kunder en ikke-eksklusiv licens, uden begrænsning i tid og sted, til at bruge indholdet til tilladelige formål i overenstemmelse med bestemmelserne nedenfor.

2.1.2 Alle øvrige rettigheder til indholdet og i forbindelse med indholdet, herunder ophavsrettigheder og copyright, skal forblive hos henholdsvis PatherMedia og indholdets ophavsmand.

2.1.3 Overførsel:
(a) Som en hovedregel kan licensen ikke overføres.
(b) Undtagelse: Brugsretten til indholdet kan overføres til en enkelt tredjepart, hvis overførslen sker inden for rammerne af udførsel af et kundeprojekt, for eksempel af et reklamebureau. Gentagen brug i projekter for andre kunder er ikke tilladt. I så tilfælde, skal en ny licens købes for hver kunde.

2.1.4 Brugsformål:
(a) Indholdet må bruges af kunder i hvilket som helst medie (så som online-brug af enhver art, tryk- og print, TV, biograffilm, teater, videogrammer (CD, DVD osv),interaktiv og multimediel brug mm.),med den begrænsning at indholdet ikke må være bærende eller hoved-komponent af det produkt kunden distribuerer. Denne begrænsning gælder kun i tilfælde af, at indholdet tilbydes inden for rammerne af produkter til videresalg (produkter til videresalg = produkter som ikke gives gratis væk men som tilbydes til salg, så som kalendere, plakater, postkort, lærredsprint, kopper, legetøj, tøjdyr, sports-, husholdnings-, toilet- og køkkenartikler, beklædning, coffee-table books og tilsvarende genstande; brug af billeder til reklame- og salgsformål er dækket af denne standardlicens). Der skal købes en merchandisinglicens til sådanne produkter tænkt til videresalg.

(b) Hvis indholdet er markeret "kun til redaktionelle formål", må inhdoldet kun bruges til redaktionelle formål (for eksempel journalistik og undervisningsmateriale).

2.1.5 Ret til behandling: Indholdet må ændres så længe det kan antages, at ændringerne ikke vil medføre ulempe for ophavsmanden, modellen på billedet eller for andre tredjeparter, som for eksempel strid mod ophavsmandenens personlige rettigheder, skade på omdømme eller brud på ejendomsrettigheder. Indholdet må under ingen omstændigheder forvrænges af ændringen.

2.2. Udvidede Licenser

2.2.1. I tillæg til rettighederne givet af standardlicensen, kan man købe udvidede licensrettigheder. Basis for licensaftale forbliver de rettigheder standardlicensen giver (se 2.1). Dog kan disse standardrettigheder udvides som følge af 2.2.3.

2.2.2 Ingen udvidede licenser kan tilbøbes hvis indholdet er markeret "kun til redaktionelle formål".

2.2.3. Udvidede brugs- og overføringsmuligheder

De følgende rettigheder kan tilbøbes, alt afhængigt at de valgte udvidede rettigheder, som enkelte udvidede licenser eller som en komplet pakke af udvidede rettigheder i tillæg til de rettigheder der gives inden for standardlicensens omfang.

(a) Social Media-licens: Indholdet kan bruges og publiceres inden for sociale netværk (såkaldt "delings"-funktioner som de for eksempel findes i Facebook).

(b) Pressemeddelelseslicens: Overførsel af brugsretten i forbindelse med pressemeddelelser er tilladt, hvis tilbudet om at hente indhold ikke er frit tilgængeligt og altid er tydeligt mærket med at det kun må bruges i forbindelse med pressemeddelelsen.

(c) Koncernlicens: Licensen må overføres til beslægtede virksomheder som defineret i §15 i den Tyske Aktiveselskabslov eller franchise-selskaber. Beslægtede virksomheder er juridisk separate virskomheder som i deres indbyrdes forhold er moder- og datterfirma, kontrolleret eller kontrollerende virksomhed, medlemmer af en grupper, virksomheder med gensidigt aktieejerskab eller parter i en koncernaftale.

(d) Merchandisinglicens: Indholdet må bruges af kunder i hvilket som helst medie (så som online brug af enhver art, tryk, TV, film, teater, videogrammer (CD, DVD, osv.),interaktiv og multimediel brug, osv). Dette medfører i særdeleshed retten til kommerciel udnyttelse af indholdet gennem produktion og distribution af alle typer af varer (produkter beregnet til salg så som plakater, kalendere, dukker, spil, legetøj, tøjdyr, sportsartikler, husholdnings-, badeværelses- og køkkenartikler, beklædning, trykt materiale herunder tegneserier, hovedbeklædning, badges osv.) i særdeleshed interaktive og multimedielle produkter (så som computerspil).

(e) Skabelonlicens: Indholdet må bruges og videresælges i forbindelse med skabeloner  uden begrænsning i antallet af elektroniske skabeloner til elektroniske lykønskningskort eller tilsvarende kort, til internet- og softwareudvikling, til PowerPoint og andet præsentationssoftware, til apps, screensavere så vel som elektroniske skabeloner til web, email og brochurer og andre elektronsike og trykrelaterede skabeloner.

2.3. Licens til layoutbilleder/indhold

2.3.1 PantherMedia giver kunder begrænset ret til brug af al indhold, med eller uden vandmærke, i forbindelse med at udarbejde udkaste, prøvelayouts og demopræsentationer, når det gøres med henblik på at købe indhold.

2.3.2 De gratis layoutbilleder/indhold må ikke bruges i slutproduktet - hverken til interne eller eksterne formål.

2.3.3 Layoutbilleder/indhold må ikke gøres tilgængelig for offentligheden, hvilket betyder at de ikke må bruges på et andet website, en server med fri online-adgang eller et firmas intranet

2.4. Licens for "dagens gratis indhold"

2.4.1 Vilkårene i standardlicensen gælder for brug af "dagens gratis indhold" med den begrænsning, at indholdet hvis brugt til tryk, maksimalt må bruges i et oplag på 10.000. For alle oplag større end dette, skal betales normal licensgebyr.

2.4.2 Ved brug af "dagens gratis indhold" skal billedet publiceres sammen med en copyright-meddelelse på følgende måde: "© panthermedia.net/navn på ophavsmanden". Ved online-brug skal copyright-meddelelsen linkes til websitet www.panthermedia.net. PantherMedia gør den krævede kildekode med det respektive link og copyright-meddelelsen tilgængelig som download, når man har hentet indholdet og i sektionen "købte billeder". 

3. Billedabonnementer

Følgende regulativer gælder udelukkende kunder med produktet "billedabonnement" (herefter billedabonnement) og dermed ikke for billeder efter behov, Credits-køb eller billedpakkekøb.

3.1 Et billedabonnement giver kun én enkelt fysisk person en licensmæssig ret til at hente og bruge indholdet. Hvis billedabonnementet er blevet købt af en virksomhed eller anden juridisk enhed, er det kun den person der er nævnt på tilmeldingen (registreret medlem) der har licensen.

Brugernavn og adgangskode til PantherMedia må kun bruges af den fysiske person (abonnent) personligt. Hver enkelt person der ønsker at have adgang til PantherMedia hjemmesiderne skal bruge sit eget brugernavn og sin egen adgangskode. Vi forbeholder os ret til at overvåge konti og bruge de nødvendige midler til at forhindre at brugerens adgangsoplysninger bliver videregivet.

For at give adgang til abonnementet for flere fysiske personer i en virksomhed eller for at tillade fælles brug af indholdet (se 3.2),tilbyder vi en firmakonto med specielle betingelser tilpasset den enkelte kunde. Kontakt PantherMedia Support for mere information.

3.2 Brug af billedabonnementet sammen med tredjeparter (ikke-abonnenter og/eller fysiske personer i virksomheden, der ikke er det tilmeldte medlem) ved hjælp af billeddatabaser (DAM),fælles lagringsmedier eller lignende med henblik på fælles brug eller overførsel af indholdet er ikke tilladt. Overførsel af indholdet må kun foregå inden for rammerne af den købte licens.

3.3 Oplagring eller anden lagring af indhold som ikke bruges inden for tolv (12) måneder efter indholdet er hentet første gang eller 30 dage efter udløb af abonnementet er forbudt. Hvis man undlader at bruge et billede inden for en periode på tolv (12) måneder efter man først har hentet billedet eller 30 dage efter abonnementsudløb, mister man alle rettigheder til brug af billedet.

3.4 Antallet af tilgængelige downloads afhænger af det købte produkt. I forbindelse med denne aftale, definerer vi en dag som en periode på fireogtyve (24) timer, der begynder fra det tidspunkt, hvor produktet er købt. En dag begynder til midnat i den centraleuropæiske tidszone (CET) og slutter til midnat (præcist 24 timer). En måned defineres som tredive (30) fortløbende dage fra køb af produktet.

3.5 Abonnenten anerkender at størstedelen men ikke alt indholdet på PantherMedia hjemmesiden er tilgængeligt i billedabonnementet.

3.6 Billedabonnementer kan købes som en engangsydelse eller månedligt. I tilfælde af månedlige betalinger af et abonnement over flere måneder, forbeholder PantherMedia sig ret til at spærre billedabonnementet (efter en advarsel) hvis PantherMedia ikke kan trække beløbet fra kundens konto eller på anden måde ikke modtager de månedlige betalinger. Hvis en konto spærres, falder retten til at bruge hentet indhold indhold automatisk tilbage til PantherMedia. Dette påvirker ikke kundens forpligtelse til at betale. Spærringen af kontoen ophæves øjeblikkeligt efter betaling af de manglende beløb. Ved betaling gives brugsretten tilbage med tilbagevirkende kraft gældende fra det tidspunkt brugsretten oprindeligt blev overført.

3.7 For at sikre at alle kunder kan hente indhold uden problemer, forsinkelser eller gene og for at beskytte kunder mod svindel, anerkender og accepterer abonnenten at PantherMedia har eneret : (i) til at overvåge abonnentens brug af billedabonnementet og også at overvåge det indhold abonnenten henter; (ii) til at mærke, spærre eller opsige abonnentens konto hvis der er mistanke om at abonnenten oplagrer indhold; (iii) til at eftersøge misbrug af adgangsoplysninger (ID og adgangskode) som bryder denne aftale og (iv) at opsige kontrakten uden varsel hvis PantherMedia får det indtryk, at der finder et brud på kontrakten eller misbrug af adgangsoplysninger sted. I tilfælde af opsigelse af kontrakten som følge af et brud på kontrakten eller misbrug af adgangsoplysningerne, mister abonnenten alle rettigheder til at bruge billedabonnementet og dets indhold. I så tilfælde skal abonnenten uden ophold slette alt det indhold som den har modtaget inden for billedabonnementet og endnu ikke har brugt.

3.8 Gemte downloads er til rådighed så længe abonnenten har et aktivt abonnement. I tilfælde af en forlængelse, genaktivering eller gentegnelse af et billedabonnement, vises downloads fra de tidligere billedabonnementer igen.

4. Copyright-besked

Når indholdet bruges til redaktionelle formål, skal kunden nævne - på den sædvanlige måde i hvert tilfælde af brug og sammen med indholdet så vidt det er tekisk muligt - både PantherMedia og ophavsmanden (med det navn der er givet ved upload af indholdet) i følgende form "© PantherMedia/ophavsmandens navn".

5. Brug der ikke er tilladt

Indholdet må ikke bruges

(a) til pornografiske, sexistiske, ærekrænkende, injurierende eller racistiske billeder eller for afbilledninger der kan støde minoriteter og religiøse følelser;

(b) på en måde som kan virke nedsættende for ophavsmanden eller personen/personerne på billedet, eller hvis det kan antages at ophavsmanden eller afbilledede personer ikke vil godkende publikation (på trods af en såkaldt model-release - release-erklæring). For at gøre det klart: Dette gælder alle billeder der viser personen i en situation som vil kunne være et brud på personens personlige rettigheder, inklusiv seksuelle handlinger eller implicitte seksuelle handlinger eller præferencer, brug eller misbrug af stoffer, fysisk eller psykisk misbrug eller smerte eller hvilken som helst anden situation som kan antages at være krænkende for enhver person vist i indholdet (for eksempel datingsider, eskorttjenester, erotiske tilbud, pornografiske tilbud, sider der er moralsk skadelige for mindreårige). I så tilfælde skal en udtrykkelig skriftlig godkendelse fra den berørte person indhentes gennem PantherMedia (mod et fast gebyr);

(c) som handelsmærke, registreret design, logo eller firmasymbol eller som en del deraf;

(d) til ulovlige kommunikationsmåder enten direkte eller indirekte (for eksempel spamming);

(e) til andre ulovlige handlinger.

6. Overførsel af brugsret

6.1 Brugsretten overføres i overensstemmelse med den respektive licens på det tidspunkt ordreprocessen er fuldført.

6.2 Overførslen sker på betingelse af at licensgebyret betales inden for den frist der angives på fakturaen. Det tidspunkt der gælder når man skal bedømme om betalingen er rettidig, er det tidspunkt PantherMedia har modtaget betalingen.

6.3 Hvis betalingen sker for sent, falder brugsretten tilbage til PantherMedia. Dette påvirker ikke kundens forpligtelse til at betale.

6.4 Når betalingen er modtaget, gives brugsretten igen med tilbagevirkende kraft gældende fra den første overførsel.

7. Licensgebyr

7.1 Dette gebyr skal betales straks efter bestillingsprocessen er færdig. Vilkårene for betaling af licensgebyr er indeholdet i Vilkår og Betingelser for Brug.

7.2 Hvis kunden ikke udgiver eller bruger indholdet, er PantherMedia ikke forpligtet til hverken at tage indholdet tilbage eller at refundere licensgebyret.

8. Begrænsede Udtalelser og Garantier

8.1 Kunder er forpligtet til at skaffe de godkendelser der kræves for hver brug af indholdet hvis disse godkendelser ikke allerede er skaffet. Dette gælder i særdeles afbildinger af personer, kunstværker eller arkitektur, steder der ikke er offentligt tilgængelige eller andre afbildinger der indeholder navne, firmanavne, mærker, registrerede designs eller copyright-beskyttede værker (Afsnit 2 af copyright-loven) eller som påvirker andre ejendomsrettigheder af tredjeparter.

8.2 Hvis det ikke fremgår af billedbeskrivelsen at en model-release forefindes til brug af indholdet, gives brugsretten uden model-release. Kunden er ansvarlig for at opnå alle nødvendige releases. Dog er PantherMedia parat til at samarbejde med kunden om at opnå disse releases (mod et fast gebyr).

8.3 Hvis det ikke fremgår af data på hjemmesiden angående indholdet at der findes en property-release., gives brugsretten uden property-release. Kunden er ansvarlig for at opnå alle nødvendige releases (så som en release angående enhver mulig proprietær ret udover property-releasen, se 8.4). Dog er PantherMedia parat til at hjælpe kunden med at opnå disse releases (mod et fast gebyr).

8.4 PantherMedia besidder ikke releases/tilladelser fra producenter af kommercielle produkter (for eksempel motorkøretøjer, fly, emballage, designertøj osv). Dog kan releases ofte opnås fra sag til sag. Det er udelukkende kundens ansvar at undersøge hvorvidt en tilladelse fra rettighedshaveren kræves i forbindelse med brug af indholdet. Kunden er ansvarlige for at opnå alle nødvendige tilladelser. Dog er PantherMedia parat til at samarbejde med kunden i at opnå disse releases (mod et fast gebyr).

8.5 Uanset dette har PantherMedia ingen forpligtelse til at samarbejde, og PantherMedia kan ikke stille garanti for at tilladelsen opnås.

8.6 PantherMedias ansvar og ansvaret for stedfortrædende agenter for brud på kontraktlige forpligtelser og for tort og svie er begrænset til forsæt og uagtsomhed. Dette gælder ikke i tilfælde af skade på liv, krop og helbred, krav på grund af brud på hovedforpligtelser og kompensation for skade forvoldt ved forsømmelse (§286 af den Tyske Civillov). I dette henseende er PantherMedia ansvarlig for hver grad af sin fejl eller stedfortrædende agenters fejl.

8.7 Ansvar for brud på hovedforpligtelser skal begrænses til forudseelig, typisk forekommende skade.

9. Slutbestemmelser

9.1 Det er udelukkende München der skal fungere som domsmyndighed for kunder som er erhvervskunder, juridiske enheder under offentlig lov eller specielle fonde under offentlig lov.

9.2 Denne brugskontrakt er udelukkende underlagt grundloven for den Tyske Forbundsstat, undtaget bestemmelser om konflikter med andre love og FN salgslov.

9.3 Hvis enkelte bestemmelser skulle vise sig ugyldige, skal det ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.