Dette websted bruger ud over tilladte funktionelle cookies bl.a. at analysere og forbedre websitet og til deling på sociale medier. Modtagelse af rabatkuponer og brug af LiveChat kræver accept af cookies. Vores fortrolighedspolitik og yderligere information om brugen af cookies af os kan findes her.

Afvise


Priser
loading
Tilmeld
Priser Lightbox Indkøbskurv SupportTilmeld
close
Vent venligst
 
Vent venligst
 
savedData gemt
Vent venligst loading
loading
 
Download går igen om få sekunder...loading

Slutbrugerlicensaftale Ophavslicensaftale Brugervilkår Privatlivsbeskyttelse

End User License Agreement

virkning fra 2016/04/15. Sidst opdateret 8.12.2020. Dette dokument er en maskinoversættelse. Den engelske version, der findes her, er bindende.

1. Præambel

1.1 Denne aftale fastsætter de betingelser, hvorunder kunder (i det følgende benævnt "kunder") kan bruge de fotos, illustrationer, levende billedindhold og andet medieindhold (i det følgende benævnt "indhold") stillet til rådighed af PantherMedia GmbH (i det følgende benævnt "PantherMedia") via hjemmesiden www.PantherMedia.net.

1.2 Slutbrugerlicensaftalen gælder ud over de vilkår og betingelser for brug, der gælder for hjemmesiden, og som er indgået af alle forfattere og kunder (i det følgende benævnt "medlemmer"). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem slutbrugerlicensaftalen og vilkårene og betingelserne for anvendelse finder bestemmelserne i denne slutbrugerlicensaftale anvendelse.

2. Licenser

2.1. Royalty Free Standard licens

2.1.1 PantherMedia giver kunderne en ikke-eksklusiv licens, ubegrænset med hensyn til tid og sted, til at bruge indholdet til godkendte formål i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser.

2.1.2 Alle andre rettigheder til indholdet og med hensyn til indholdet, inklusive al ophavsret, forbliver henholdsvis PantherMedia og forfatteren af ​​indholdet.

2.1.3 Overførsel:

(a) Licensen kan som regel ikke overdrages.

(b) Undtagelse: Retten til at bruge indholdet kan kun overføres til en enkelt tredjepart, hvis overførslen finder sted inden for rammerne af implementeringen af ​​et kundeprojekt, f.eks. af et reklamebureau. Gentagen brug i projekter fra forskellige kunder er ikke tilladt. I et sådant tilfælde skal der erhverves en anden licens til hver kunde.

2.1.4 Formål med brugen:

(a) Indholdet kan bruges af kunder i ethvert medie (såsom onlinebrug af enhver art, sociale medier, tryk, TV, biograf, teater, videogrammer (CD, DVD osv.) , interaktiv og multimediebrug osv.) med den begrænsning, at indholdet muligvis ikke er basis eller hovedkomponent i produktet, der distribueres af kunden eller en del af nogen form for skabelon. Denne begrænsning gælder kun i tilfælde af, at indholdet tilbydes inden for rammerne af videresalgsprodukter (detailprodukt = varer, der ikke gives gratis, men tilbydes til salg, såsom kalendere, plakater, postkort, lærredstryk, kopper, legetøj , udstoppede dyr, sportsartikler, husholdningsartikler, badeværelses- og køkkenartikler, tøjartikler, sofabordsbøger og lignende artikler; brug af billeder til reklame og salgsfremme er dækket af denne royaltyfrie standardlicens). Der skal erhverves en merchandising-licens til sådanne produkter beregnet til videresalg eller anvendelse i skabeloner.

(b) Hvis indholdet er mærket "kun til redaktionelle formål", kan indholdet kun bruges til redaktionelle formål (for eksempel rapportering, undervisningsmateriale). Brug af sådanne billeder på websteder med kundemagasinkarakter, i kundemagasiner eller lignende publikationer er ikke tilladt.

2.1.5 Ret til behandling: Indholdet kan ændres, så længe det kan antages, at ændringerne ikke medfører nogen ulemper for forfatteren, den viste model eller for andre tredjeparter, som for eksempel indblanding i forfatterens personlige rettigheder , skade på omdømme, krænkelse af ejendomsret. Under ingen omstændigheder må indholdet forvrænges af ændringen.

2.1.6 Skulle du blive opmærksom på, at et indhold bruges (er beregnet til at blive brugt) i sammenhæng med et socialt medianetværk på en måde, der ikke er dækket eller ikke længere er omfattet af denne licensaftale og den tildelte licens, skal du straks fjerne alt sådant indhold eller ændret indhold fra det pågældende sociale medianetværk. Licensen til enhver brug på sådanne netværk slutter straks.

2.2. Udvidede royaltyfrie licenser

2.2.1. Ud over de rettigheder, der er tildelt i den royaltyfrie standardlicens, kan der købes udvidede licensrettigheder. Grundlaget for licensaftalen forbliver de rettigheder, der er tildelt i den royaltyfrie standardlicens (se 2.1). Disse royaltyfrie standardlicensrettigheder kan dog udvides i henhold til 2.2.3.

2.2.2 Ingen udvidet licens kan erhverves, hvis indholdet er mærket "kun til redaktionelle formål".

2.2.3. Udvidede anvendelses- og overførselsmuligheder

Følgende rettigheder kan købes i henhold til udvalgte udvidede rettigheder som enkelt udvidede licenser eller som en komplet pakke med udvidede rettigheder ud over de rettigheder, der er tildelt inden for rammerne af standardlicensen.

(a) Udvidet brugergruppe: Licensen kan overføres til ethvert selskab inden for en koncern, hvor licensindkøbsenheden har en bestemmende andel såvel som franchisetagere, medlemmer af gruppeindkøbsorganisationer og kooperativer samt medlemmer af lignende organisationer eller alle virksomheder, der ejes af offentlige myndigheder (føderal, stat eller kommune).

Overdragelse af brugsrettigheder er også tilladt inden for rammerne af pressemeddelelser, hvis tilbuddet om at downloade indhold ikke er frit tilgængeligt og altid er markeret med det formål, at indholdet kun må bruges i forbindelse med pressemeddelelsen.

(b) Merchandising License: Indholdet kan bruges af kunder til fremstilling og distribution af detailvarer af enhver art (produkter beregnet til videresalg såsom plakater, kalendere, dukker, spil, legetøj, udstoppede dyr, sportsartikler, husholdning, badeværelse og køkkenartikler, tøjartikler, tryksager inklusive tegneserier, lydbærere, hovedbeklædning, knapper osv.) og udtrykkeligt inklusive interaktive produkter og multimedieprodukter (såsom computerspil). Indholdet kan også bruges i et ubegrænset antal elektroniske skabeloner til elektroniske lykønskningskort eller lignende kort, til internetapplikationer, mobilapps eller pauseskærme, til PowerPoint eller lignende præsentationer samt skabeloner til websteder, e-mails eller brochurer eller anden elektronisk eller udskriftsbaserede skabeloner og underlicenseret gennem de respektive skabeloner.

2.3. Licens til layoutbilleder / indhold

2.3.1 PantherMedia giver kunderne begrænset brug af alt indhold med eller uden vandmærker med det ene formål at forberede kladder, prøvelayouter og demo-præsentationer med henblik på køb af et indhold.

2.3.2 De gratis layoutbilleder / indhold kan ikke bruges i slutprodukter - hverken til interne eller til eksterne formål.

2.3.3 Layoutbilleder / indhold kan muligvis ikke gøres tilgængelige for offentligheden, hvilket betyder, at de muligvis ikke bruges på et andet websted, en server med gratis onlineadgang eller et firmas intranet.

2.4. Licens til "dagens gratis indhold"

2.4.1 Betingelserne for standardlicenser gælder for brugen af ​​"dagens gratis indhold" med den begrænsning, at indholdet, hvis de bruges til udskrivning, kun må bruges op til et oplag på 10.000. For alle større cirkulationer forfalder det normale licensgebyr pr. Licens.

2.4.2 Ophavsretten til „dagens gratis indhold“ er obligatorisk og skal offentliggøres på følgende måde: "© panthermedia.net/ forfatterens navn". Til online brug skal copyright notatet linkes til webstedet www.panthermedia.net. PantherMedia gør den påkrævede kildekode med det respektive link og copyright-note tilgængelig til download efter download af indholdet og i afsnittet "købte billeder".

3. Rettighedsstyrede licenser

3.1. PantherMedia giver kunden en ikke-eksklusiv licens, der er begrænset i tid og område til brug af billedet til tilladte anvendelser i overensstemmelse med følgende vilkår. Brugsperioden er begrænset af den tid, der er angivet i fakturaen og licensen. Retten til at bruge billedet udløber automatisk på den angivne dato. Anvendelsesområdet er begrænset til det angivne land, men kan udvides til at omfatte et kontinent eller verdensomspændende. Brug uden for det angivne område er ikke tilladt.

3.2. Alle andre rettigheder vedrørende indholdet inklusive al copyright forbliver henholdsvis PantherMedia og copyrightindehaveren.

3.3 Overførsel

(a) Licensen kan som regel ikke overdrages.

(b) Undtagelse: Retten til at bruge indholdet kan kun overføres til en enkelt tredjepart, hvis overførslen finder sted inden for rammerne af implementeringen af ​​et kundeprojekt, f.eks. af et reklamebureau. Gentagen brug i projekter fra forskellige kunder er ikke tilladt. I et sådant tilfælde skal der erhverves en anden licens til hver kunde.

3.4 Tilladte anvendelser

(a) Indholdet kan bruges af kunden i ethvert medie (såsom onlinebrug af enhver art, sociale medier, tryk, TV, biograf, teater, videogrammer (CD, DVD osv.), Interaktive og multimediebrug osv.). Rettighedsstyret licens inkluderer også retten til at udnytte billedet kommercielt via produktion og distribution af videresalg og detailprodukter. Indholdet kan også bruges i et ubegrænset antal elektroniske skabeloner til elektroniske lykønskningskort eller lignende kort, til internetapplikationer, mobilapps eller pauseskærme, til PowerPoint eller lignende præsentationer samt skabeloner til websteder, e-mails eller brochurer eller anden elektronisk eller udskriftsbaserede skabeloner og underlicenseret gennem de respektive skabeloner.

(b) Hvis indholdet er mærket "kun til redaktionelle formål", kan indholdet kun bruges til redaktionelle formål (for eksempel rapportering, undervisningsmateriale). Brug af sådanne billeder på websteder med kundemagasinkarakter, i kundemagasiner eller lignende publikationer er ikke tilladt.

3.5 Ret til behandling: Indholdet kan ændres, så længe det kan antages, at ændringerne ikke medfører nogen ulemper for forfatteren, den viste model eller for andre tredjeparter, som for eksempel indblanding af forfatterens personlige rettigheder, skade til omdømme, krænkelse af ejendomsret. Under ingen omstændigheder må indholdet forvrænges af ændringen.

3.6 Skulle du blive opmærksom på, at et indhold bruges (er beregnet til at blive brugt) i forbindelse med et socialt medianetværk på en måde, der ikke er dækket eller ikke længere er omfattet af denne licensaftale og den tildelte licens, skal du straks fjerne alle sådant indhold eller modificeret indhold fra det pågældende sociale medienetværk. Licensen til al sådan brug på nævnte netværk slutter straks.

4. Billedabonnementer

Følgende regler gælder kun for kunder af "Image Abonnement" -produktet (herefter: "Billedabonnement") og derfor ikke for billeder på forespørgsel, kreditkøb eller billedpakkekøb.

4.1 Et billedabonnement giver kun én individuel naturlig enhed (person) ret til at licensere, downloade og bruge indhold. Hvis billedabonnementet erhverves af et selskab eller en anden juridisk enhed, er det kun den person, der er angivet ved registreringen (registreret medlem), der er berettiget.

PantherMedia-brugernavnet og adgangskoden må kun bruges af den naturlige enhed (abonnent) personligt. Hver person, der gerne vil have adgang til PantherMedia-webstederne, skal bruge sit eget brugernavn og adgangskode. Abonnementet kan kun bruges fra slutbrugerenheden på samme tid. Vi forbeholder os ret til at overvåge konti og bruge midler for at forhindre videresendelse af brugernes loginoplysninger.

For adgang til flere naturlige enheder i et selskab eller fælles brug af indhold (se 3.2.) Tilbyder vi en virksomhedskonto med særlige betingelser for individuelle kunders krav. Kontakt PantherMedia Support for yderligere information.

4.2 Brug af billedabonnementet med tredjeparter (ikke-abonnenter og / eller naturlige enheder inden for selskabet bortset fra det registrerede medlem) ved hjælp af digitale aktivstyringssystemer, fælles anvendte lagringsmedier eller lignende til fælles brug eller transmission af disse Indholdet er forbudt. Licensen opnået gennem abonnementet kan i princippet ikke overdrages. Den eneste undtagelse fra denne regel er, at et indhold kan overføres til en tredjepart med henblik på at gennemføre et klientprojekt, for eksempel af et reklamebureau. I dette tilfælde overføres kun brugsretten i forbindelse med slutproduktet (f.eks. Brochure). Billedfilen overføres muligvis ikke. Der er heller ingen yderligere brugsrettigheder for denne klient i andre sammenhænge. Gentagen brug i projekter, der vedrører forskellige klienter eller i andre projekter af samme klient, er ikke tilladt. I dette tilfælde skal der opnås en yderligere licens for hver klient og hvert projekt. Klausulerne relateret til de overførte billeder gælder.

4.3. Lagring eller på anden måde opbevaring af indhold, der ikke bruges inden for tolv (12) måneder efter datoen for den første download af indholdet eller 30 dage efter udløbet af billedabonnementet er forbudt. Hvis du ikke bruger et billede inden for denne periode på tolv (12) måneder fra den første download eller 30 dage efter udløbet af billedabonnementet, mister du alle brugsrettigheder til dette billede.

4.4 Antallet af tilgængelige downloads afhænger af det købte produkt. Med henblik på denne aftale er en dag defineret som en periode på 24 (24) timer startende med dagen på tidspunktet for erhvervelsen af ​​produktet. En dag starter ved midnat i den centraleuropæiske tidszone (CET) og slutter ved midnat (nøjagtigt 24 timer). En måned er defineret som en kalendermåned fra købsdatoen for produktet.

4.5 Abonnenten anerkender, at flertallet, men ikke alt indhold på PantherMedia-webstedet, er tilgængeligt i billedabonnementet.

4.6. Billedabonnementer kan betales engangs eller månedligt. I tilfælde af månedlig betaling af et fler måneders billedabonnement forbeholder PantherMedia sig ret til at blokere billedabonnementet (under forsigtighed), hvis PantherMedia ikke kan debitere kundens konto med eller på anden måde modtage de månedlige gebyrer. Hvis en konto blokeres, annulleres retten til at bruge alt indhold, der er downloadet inden for billedabonnementet. Dette påvirker ikke kundens betalingsforpligtelse. Blokeringen af ​​kontoen ophæves straks efter betaling af de udestående beløb. Ved betaling tildeles brugsrettighederne med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for den oprindelige overførsel ..

4.7. For at sikre, at alle kunder kan bruge indholdet uden problemer, forsinkelser eller forringelser og for at beskytte kunder mod bedrageri, anerkender abonnenten og accepterer, at PantherMedia har den eneste ret: (i) at overvåge abonnentens brug af billedabonnementet og også at overvåge indholdet downloadet af abonnenten; (ii) at markere, blokere eller afslutte abonnentens konto, hvis der er mistanke om, at abonnenten lagerfører indholdet; (iii) at søge efter misbrug af login-data (ID og adgangskode), der overtræder denne aftale, og (iv) at reducere downloadhastigheden, når en bestemt grænse, der er angivet på købstidspunktet, er overskredet (v) for at opsige kontrakten uden bemærk, hvis PantherMedia får indtryk af, at der foreligger en misligholdelse af kontrakten eller misbrug af logindataene. I tilfælde af opsigelse af kontrakten som følge af misligholdelse af kontrakten eller misbrug af logindataene mister abonnenten retten til at bruge billedabonnementet og indholdet. I et sådant tilfælde skal abonnenten straks slette alt det indhold, det har modtaget inden for billedabonnementet og endnu ikke har brugt.

4.8 Gemte downloads er tilgængelige, så længe abonnenten har et aktivt billedabonnement. I tilfælde af udvidelse, genaktivering eller genbestilling af et billedabonnement, vises downloads fra tidligere billedabonnementer igen.

5. Meddelelse om ophavsret

Inden for anvendelsesområdet til redaktionelle formål skal kunderne - på den måde, der er sædvanlig for hver type anvendelse og sammen med selve indholdet, så vidt det er teknisk muligt - navngive både PantherMedia og forfatteren (med navnet givet ved upload af indholdet) på følgende måde: "© PantherMedia / forfatterens navn".

6. Brug ikke tilladt

Indholdet må ikke bruges

(a) til pornografiske, sexistiske, ærekrænkende, bagvaskende eller racistiske billeder eller til afbildninger, der er stødende for mindretal eller religiøse følelser;

(b) på en måde nedsættende for forfatteren eller den eller de afbildede personer, eller hvis det kan antages, at forfatteren eller den afbildede person muligvis ikke godkender udgivelsen (på trods af en såkaldt modeludgivelse - erklæring om frigivelse) . Til afklaring: Dette gælder for alle billeder, der skildrer personen i en situation og sammenhænge, ​​der kan krænke sådanne personers personlige rettigheder, herunder seksuelle handlinger eller underforståede seksuelle handlinger eller præferencer, brug eller misbrug af stoffer, forbrydelser, fysisk eller psykisk misbrug, lidelse eller politisk meninger eller enhver anden situation, der sandsynligvis kan betragtes som stødende for enhver person, der er afbildet i indholdet (for eksempel dating-sider, escorttjenester, erotiske tilbud, pornografiske tilbud, sider, moralsk skadelige for unge, politiske portaler / forfremmelse). I dette tilfælde skal der opnås en udtrykkelig skriftlig godkendelse fra den pågældende person via PantherMedia (mod et fast gebyr);

(c) som varemærke, registreret design, logo eller firmasymbol eller som en del deraf

d) for ikke-tilladte kommunikationsforanstaltninger, direkte eller indirekte (f.eks. spamming)

(e) for andre uretmæssige handlinger.

7. Overførsel af brugsrettighederne

7.1 Brugsrettighederne overføres i overensstemmelse med den respektive licens på det tidspunkt, hvor bestillingsprocessen er afsluttet.

7.2 Overførslen er underlagt betingelsen, at licensgebyret skal betales inden for den betalingstid, der er angivet i fakturaen. Tiden, der er afgørende for overholdelse af betalingsfristen, er PantherMedias modtagelse af betalingen.

7.3 I tilfælde af forsinket betaling er brugsrettighederne ugyldige. Dette påvirker ikke kundens betalingsforpligtelse.

7.4 Ved betaling genindføres brugsrettighederne med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for den oprindelige overførsel.

8. Meddelelse omfor forbrugere

8.1 Fortrydelsesret for forbrugere

fortrydelsesretDu har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give en grund. Annulleringsperioden er fjorten dage fra kontraktdatoen. For at udøve din ret skal du underrette Panther Media GmbH, Rüdesheimer Str 11, 80686 München, tlf .: +49 (0) 89/2000 213-0, e-mail :.) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. Sendt via post, fax eller e-mail) af din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den medfølgende afbestillingsformular, hvis anvendelse dog ikke er obligatorisk. For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om fortrydelsesretten inden afslutningen af ​​fortrydelsesperioden.

8.2 Effekter af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, vil vi tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden type levering end den billigste form for standardlevering tilbudt af os), og refusion senest inden for fjorten dage fra den dato, hvor vi modtog underretningen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder opkræves der ingen gebyrer for denne tilbagebetaling.

8.3 Særlige bemærkninger

Kunden accepterer udtrykkeligt, at PantherMedia GmbH begynder med udførelsen af ​​kontrakten inden afslutningen af ​​opsigelsesperioden. Kunden er opmærksom på, at han mister sin fortrydelsesret ved at acceptere begyndelsen af ​​gennemførelsen af ​​aftalen.

8.4 Model annulleringsformular

Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du downloade annulleringsformularen her, udfylde den og sende den tilbage til os:

Download annulleringsformular

9.

Licensgebyr 9.1 Gebyret forfalder til betaling straks efter afslutning af bestillingsprocessen . Betingelserne for betaling af licensgebyr indeholdt i vilkårene og anvendelsesbetingelserne gælder.

9.2 Hvis kunden ikke offentliggør eller bruger indholdet, er PantherMedia hverken forpligtet til at tage indholdet tilbage eller tilbagebetale licensgebyret. Det samme gælder for ubrugte kreditter eller andre ubrugte saldi eller ubrugte downloads af enhver art.

10. Begrænsede erklæringer og garantier

10.1 Kunder er ansvarlige for at opnå de krævede godkendelser til hver brug af indholdet, hvis sådanne godkendelser ikke er opnået inden da. Dette gælder især skildringer af personer, kunstværker eller arkitektur, steder, der ikke er tilgængelige for offentligheden eller andre skildringer, der indeholder navne, firmanavne, varemærker, registrerede mønstre eller ophavsretligt beskyttede værker (afsnit 2 i ophavsretsloven) eller påvirker andre tredjemands ejendomsret.

10.2 Hvis det ikke fremgår af billedbeskrivelsen, at der findes en modeludgivelse i dataene vedrørende indholdet på hjemmesiden, gives brugsrettighederne uden modeludgivelse. Kunden er ansvarlig for at opnå alle nødvendige frigivelser. PantherMedia er imidlertid parat til at samarbejde med kunden om at opnå sådanne udgivelser (mod et fast gebyr).

10.3 Hvis det ikke er angivet i data vedrørende indholdet på hjemmesiden, at der findes en ejendomsfrigivelse, tildeles brugsrettighederne uden ejendomsfrigivelse. Kunden er ansvarlig for at opnå alle nødvendige frigivelser (såsom en frigivelse med hensyn til eventuelle ejendomsrettigheder bortset fra ejendomsfrigivelsen, se 8.4). PantherMedia er imidlertid parat til at samarbejde med kunden om at opnå sådanne udgivelser (mod et fast gebyr).

10.4 PantherMedia er ikke i besiddelse af frigivelser / tilladelser fra producenter af kommercielle produkter (f.eks. Motorkøretøjer, fly, emballeringsmateriale, designertøj osv.). Imidlertid kan frigivelser ofte opnås fra sag til sag-basis. Det er kundens eneansvar at fastslå, om der kræves tilladelse fra ejendomsretsejeren i forbindelse med brugen af ​​indholdet. Kunden er ansvarlig for at opnå alle nødvendige frigivelser. PantherMedia er imidlertid parat til at samarbejde med kunden om at opnå sådanne udgivelser (mod et fast gebyr).

10.5 Uanset dette har PantherMedia ingen forpligtelse til at samarbejde, og PantherMedia skylder heller ikke nogen succes.

10.6 PantherMedias ansvar og dets stedfortrædende agents ansvar for misligholdelse af kontraktlige pligter og erstatning er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Dette gælder ikke i tilfælde af skade på liv, krop og helbred, krav på grund af en overtrædelse af hovedforpligtelser og erstatning for skader forårsaget af misligholdelse (§ 286 i den tyske civillov). I denne henseende er PantherMedia ansvarlig for hver grad af dens skyld eller dens stedfortrædende agents skyld.

10.7 Ansvar for overtrædelse af hovedforpligtelser er begrænset til forudsigelige, typisk forekommende skader.

11. Afsluttende bestemmelser

11.1 München er det eneste sted, hvor kunder er forretningsmænd, juridiske enheder under offentlig ret eller særlige midler under offentlig ret.

11.2 Denne brugskontrakt er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands materielle lovgivning, bortset fra bestemmelserne i lovkonflikt og FNs salgsret.

11.3 Hvis individuelle klausuler er ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende klausuler.